Mūsu vīzija 

Biedrība „Nākotnes iela” ir organizācija, kurā iesaistās novada iedzīvotāji, kuri apzinās nepieciešamību pēc sabiedrības iesaistes sabiedriskajos procesos, ir gatavi un iegulda savu brīvo laiku un resursus iekļaujošas, izglītojošas, radošas, mūsdienīgas un pozitīvas vides veidošanai novada bērniem.