Kontakti

Biedrība "Nākotnes iela", reģistrācijas Nr. 40008214049 (sabiedriskā labuma organizācija)

E-pasts: nakotnes.iela@gmail.com  
Adrese: Dārznieku iela 3-8, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163 

Bankas rekvizīti:

AS „Swedbank” , konta Nr. LV04HABA0551037176359

Biedrības valde:

Mārīte Mundure, tālrunis 26532273, e-pasts: maritemundure@yahoo.co.uk