Biedra pieteikuma anketa fiziskai personai

Ar šo pieteikuma anketu Jūs apliecināt, ka esat iepazinušies ar biedrības "Nākotnes iela" mērķiem, statūtiem, piekrītat tiem un vēlaties kļūt par biedrības biedru.