Galerija

Krāsaino graudu spēles, kas notika PII "Riekstiņš" 2014. gada martā un aprīlī un lieti noderēja vecākiem un pedagogiem.