Izaugsmes balvas pasniegšana 2014./2015. mācību gada noslēgumā

Izaugsmes balvu saņēma Carnikavas pamatskolas 6.a klases skolēns, savukārt balvu "Par ieguldījumu izaugsmē" saņēma  informātikas skolotāja Ilze Mārdega un mājturības skolotāja Ineta Rītiņa.