Biedra pieteikuma anketa fiziskai personai

Ar šo pieteikuma anketu Jūs apliecināt, ka esat iepazinušies ar biedrības "Nākotnes iela" mērķiem, statūtiem, piekrītat tiem un vēlaties kļūt par biedrības biedru. 


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .